FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
जय सिंह बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा boharadcm@gmail.com ९८५८७५२०१४
कबिता भट्ट सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9865859298
बिक्रम सिंह महता सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
बिनोद बहादुर चन्द ना.सु सामाजिक विकास तथा बाताबरण शाखा binodchand02@gmail.com ९८४८८९०१५५
पूर्ण देव भट्ट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७०७३१६
राज ब. बिष्ट ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख rbista18@gmail.com ९८४८७२९७५५
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर ९८४८७३०४१८
कृति ब. कुँवर खरिदार राजस्व शाखा ९८४८७४९३३०
डम्बर सिंह थापा खरिदार जिन्सी र पंजीकरण शाखा damberthapa57@gmail.com ९८४८८११५१६
लक्ष्मी बिष्ट खरिदार ९८४८८७४६९७
भुपेन्द्र राम टमटा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ८ brtamta5@gmail.com ९८४८७७३१११
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ४ ९७४९५०१२७२
महा देव भट्ट अमिन नक्शापास इकाई ९८४८७४९२७५
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
हर्क बहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी ९८४८९०३१४४
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
नवराज राम भुल कुचिकार
महेश कोलि कुचिकार
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८
खेम राज भट्ट कार्यालय सहयोगी
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी
परमानन्द भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४८९७२६०४
टिकेन्द्र प्रशाद भट्ट सूचना अधिकारी bhatttikendra@gmail.com ९८४९९०५६९६
नन्द राज जोशी रोजगार संयोजक nandraj478@gmail.com 9864757111
उद्दब देब भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७७२७७०
गोपाल चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ११ ९८४८७९३६८१
डम्बर बहादुर बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर २ ९८४८८५३७४३
दिपेन्द्र प्रशाद भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १ 9865835487
सुरेश बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ५ ९७४९५१८७९६
योगेन्द्र बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ६ ९८४८७२९८४७
हेमराज शर्मा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ७ ९८४८८४९९७९
अनिता कुमारी बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ९ ९८६५६९५८२८
लक्ष्मण दत्त भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १० ९८४८८००६१६