FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
टिकेन्द्र प्रशाद भट्ट सुचना प्रविधि अधिकृत bhatttikendra@gmail.com 9849905696
उद्दब देब भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७७२७७०
हेमराज शर्मा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ७ ९८४८८४९९७९
गोपाल चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ११ ९८४८७९३६८१
अनिता कुमारी बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ९ ९८६५६९५८२८
डम्बर बहादुर बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर २ ९८४८८५३७४३
गणेश सिह ऐरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५१२२३०२८
लक्ष्मण दत्त भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १० ९८४८८००६१६
दिपेन्द्र प्रशाद भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १ 9865835487
लक्ष्मण दत्त भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १० ९८४८८००६१६
सुरेश बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ५ ९७४९५१८७९६
नन्द राज जोशी रोजगार संयोजक nandraj478@gmail.com 9864757111
बिक्रम बहादुर चन्द प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9858721111
योगेन्द्र बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ६ ९८४८७२९८४७
जय सिंह बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा boharadcm@gmail.com ९८५८७५२०१४
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ४ ९७४९५०१२७२
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर ९८४८७३०४१८
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी
कबिता भट्ट सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9865859298
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
महा देव भट्ट अमिन नक्शापास इकाई ९८४८७४९२७५
कृति ब. कुँवर खरिदार राजस्व शाखा ९८४८७४९३३०
परमानन्द भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४८९७२६०४
बिक्रम सिंह महता सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा
नवराज राम भुल कुचिकार
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
डम्बर सिंह थापा खरिदार जिन्सी र पंजीकरण शाखा damberthapa57@gmail.com ९८४८८११५१६
टिकेन्द्र प्रशाद भट्ट सूचना अधिकारी bhatttikendra@gmail.com ९८४९९०५६९६
बिनोद बहादुर चन्द ना.सु सामाजिक विकास तथा बाताबरण शाखा binodchand02@gmail.com ९८४८८९०१५५
महेश कोलि कुचिकार
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
लक्ष्मी बिष्ट खरिदार ९८४८८७४६९७
पूर्ण देव भट्ट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७०७३१६
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८