FAQs Complain Problems

Staff

फोटो कर्मचारीको नाम थर पद शाखा ईमेल सम्पर्क नम्बर
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ४ ९७४९५०१२७२
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा santosh.kr.khatri@gmail.com ९८४८७३०४१८
नरेश सिह कार्की प्राविधिक सहायक राेजगार सेवा केन्द्र nareshkarki888@gmail.com ९८४८७४९८८८
दिनेश राज भट्ट राेजगार सहायक राेजगार सेवा केन्द्र dineshrajbhatta89@gmail.com ९८४८९८४४८९
लक्ष्मण दत्त भट्ट सव.इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा laxmanbhatt034@gmail.com 9848800616
अम्बादत्त बाेकटी सहायक पाचाैँ सहकारी शाखा तथा न्यायीक समिति ambabokati@gmail.com 9868807948
सुरेन्द्र थापा पोषण स्वयम् सेवक बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम kbhairav053@gmail.com 9848988471
अनिल बहादुर चन्द अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा anilchand.ac87@gmail.com 9848835560
नारायण भट्ट ना प्रा स कृषि कृषि विकास शाखा bhattnarayan51@gmail.com 9865616587
सन्दिप भट्ट सव.इन्जिनियर दशरथचन्द नगरपालिका वडा न १ sendipbhatt8@gmail.com ९८४८६४१८२२
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
लाेकेन्द्र चन्द सवारी चालक ९८४८७१२५९१
प्रदिप जाेशी कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा ९८६८७५७४७१
नवराज राम भुल कुचिकार
यज्ञ राज भट्ट कार्यालय सहयोगी राज्वश्व शाखा ९८४८७७१९३०
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८
भेष रावल कार्यालय सहयोगी कृर्षि तथा पशुपन्छि शाखा ९८६४३२३९२१
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
खेम राज भट्ट कार्यालय सहयोगी 9868755424
हर्क बहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी ९८४८९०३१४४
श‌‍‍‌कर दत्त भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७४६७३४
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
गम्भीर सिह बाेहरा सवारी चालक

Pages