FAQs Complain Problems

दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

फोटो ग्यालरी

Tripura sundari temple baitadi nepal

Tripura sundari temple baitadi nepal

मिति २०७६/०३/१५ गते दशरथचन्द नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा नगर उप प्रमुख ज्यू वार्षिक नीति कार्यक्रम परस्तुत गर्नु हुदै   

, , ,

मिति २०७७/०३/२६ गते दशरथचन्द नगरपालिकाको छैठाै नगर सभामा नगर उप प्रमुख ज्यू वार्षिक नीति कार्यक्रम परस्तुत गर्नु हुदै   

, , ,