FAQs Complain Problems

बिल सार्बजनिकरण

दशरथचन्द नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

खलंगा, गढी बैतडी

७ नं. प्रदेश

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ 

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड मिति
                     

नोट: माथि उल्लेखित विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।