FAQs Complain Problems

दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Contact

Dashrathchand Municipality

Gadi, Baitadi

Phone no:- 095 520171/520241

Fax no:- 095 520471

Email:- dnpbaitadi@gmail.com

Website:- dasharathchandmun.gov.np

If you have any queries, sugestions or other information demand please fillup the given form and click submit button.