FAQs Complain Problems

"घटना दर्ता गराउनु सबै नागरीककाे कर्तव्य हाे । "व्यत्तिगत घटना दर्ता घटना घटेकाे ३५ दिन भित्र घटना दर्ता गरि जरिवाना बाट बचाैँ ।

Slider Thumb: