दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मृत्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरि कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ | घरमा बसी जन्म,मृत्यु,बिबाह, बसाई सराइ तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ता गरि मोबाइलमा आयको टोकन न ३० दिन भित्र नजिकको वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गर्ने गरौ दर्ता गर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस बसपार्क पार्किंग शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना |वडा न.६ र ८ को बालुवा, गिटि संकलन गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र रद्ध गरियको सूचना |

उपभोक्ता तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने सूचना

चालु आ.ब. ०७३/७४ को थप विकास बजेटबाट योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता तथा अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने भएकोले दिएका योजना तथा कार्यक्रम हरु संग सरोकार राख्ने उपभोक्ता हरुलाइ दिएको कार्यतालिकामा उल्लेख भएको मिति समय र स्थान मा उपस्थित हुन जानकारी गरिन्छ |

Supporting Documents: