दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भोज बहादुर ऐडी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
जय सिंह बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा boharadcm@gmail.com ९८५८७५२०१४
चन्द्र नारायण प्रसाद सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९७४९५६०६११
भक्तराज भट्ट सव.इन्जिनियर ९८५८४२१९०३
बिनोद बहादुर चन्द ना.सु सामाजिक विकास तथा बाताबरण शाखा binodchand02@gmail.com ९८४८८९०१५५
पूर्ण देव भट्ट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७०७३१६
राज ब. बिष्ट ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख rbista18@gmail.com ९८४८७२९७५५
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर ९८४८७३०४१८
कृति ब. कुँवर खरिदार राजस्व शाखा ९८४८७४९३३०
डम्बर सिंह थापा खरिदार जिन्सी र पंजीकरण शाखा damberthapa57@gmail.com ९८४८८११५१६
लक्ष्मी बिष्ट खरिदार ९८४८८७४६९७
भुपेन्द्र राम टमटा सव. ओभरसियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा brtamta5@gmail.com ९८४८७७३१११
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९७४९५०१२७२
महा देव भट्ट अमिन योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९८४८७४९२७५
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
धनन्जय भट्टराई ड्राइभर ९८४८७६९९०६
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
हर्क बहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी ९८४८९०३१४४
गोपाल सिंह बिष्ट कार्यालय सहयोगी ९७४९५०२७९२
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
नवराज राम भुल कुचिकार
महेश कोलि कुचिकार
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८
खेम राज भट्ट कार्यालय सहयोगी
बिमला चन्द कार्यालय सहयोगी
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी
घनश्याम भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८६२२७१७७८
परमानन्द भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४८९७२६०४
राजेन्द्र सिंह थापा इन्जिनियर ९८४१०९०७८७
संजित कुमार गहतराज कम्प्युटर अपरेटर ९८४८८५३८३०
राजेन्द्र सिंह थापा सूचना अधिकारी ९८५८७५२०५४
नन्द राज जोशी रोजगार संयोजक nandraj478@gmail.com 9864757111