दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मृत्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरि कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ | घरमा बसी जन्म,मृत्यु,बिबाह, बसाई सराइ तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ता गरि मोबाइलमा आयको टोकन न ३० दिन भित्र नजिकको वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गर्ने गरौ दर्ता गर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस यस दशरथचन्द नगरपालिका कार्यलयमा १ जना सिभिल इन्जीनियर, ३ जना अ.न.मि र १ जना अ.हे.व आबश्यक भयकोले इच्छुक नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत बिबरण, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू यस कार्यालयमा दरखास्त दिन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ | आबेदन दिने अन्तिम मिति: २०७४/११/२८ गते कार्यालय समय भित्र अन्य जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन् अनुरोध गरिन्छ वा सम्पर्क फोन नं. ९८६२२७१७७८ | सूचना हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस |चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्ममा एकीकृत सम्पति कर बुझाएमा १० % छुट दिइने छ |गत बर्षको सम्पतिकर नबुझाएमा चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्म १० % जरिवाना लाग्ने र पौष मसान्त पछी बुझाएमा २० % जरिवाना लाग्ने छ |न.पा मा दर्ता भएका ब्यबसाय हरु एक आर्थिक बर्षमा नबिकरण नगरायमा दोस्रो आर्थिक बर्ष २० % जरिवाना लाग्ने छ |न.पा दर्ता भएका ब्यबसायहरु प्रत्येक आ.व. को अषाढ मसान्त भित्र नबिकरण गराउनु पर्ने छ |सम्पतिकर प्रत्येक आ.व. को आषाढ मसान्त भित्र बुझाइ सक्नु पर्ने छ |आफ्नो घर भाडा लगाएका घर धनीले मासिक भाडाको २ % बहालकर कट्टी गरि न.पा. मा बुझाउनु पर्ने छ |नगरपालिका क्षेत्र भित्र ब्यबसाय गरि राखेका ब्यबसायीहरुले अनिबार्य रुपमा यस न.पामा दर्ता गर्नु पर्ने छ |

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
रमेश गौतम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9858721111
जय सिंह बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा boharadcm@gmail.com ९८५८७५२०१४
संजीव ज्ञवाली इन्जिनियर सूचना प्रबिधि अधिकृत gnawalisanjeev@gmail.com 9841531015
चन्द्र नारायण प्रसाद सव.इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९७४९५६०६११
भक्तराज भट्ट सव.इन्जिनियर ९८५८४२१९०३
बिनोद बहादुर चन्द सूचना अधिकारी सामाजिक विकास तथा बाताबरण शाखा binodchand02@gmail.com ९८४८८९०१५५
पूर्ण देव भट्ट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७०७३१६
राज ब. बिष्ट ना.सु प्रशासन शाखा प्रमुख rbista18@gmail.com ९८४८७२९७५५
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर ९८४८७३०४१८
कृति ब. कुँवर खरिदार राजस्व शाखा ९८४८७४९३३०
डम्बर सिंह थापा खरिदार जिन्सी र पंजीकरण शाखा damberthapa57@gmail.com ९८४८८११५१६
लक्ष्मी बिष्ट खरिदार ९८४८८७४६९७
भुपेन्द्र राम टमटा सव. ओभरसियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा brtamta5@gmail.com ९८४८७७३१११
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९७४९५०१२७२
महा देव भट्ट अमिन योजना तथा प्राबिधिक शाखा ९८४८७४९२७५
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
धनन्जय भट्टराई ड्राइभर ९८४८७६९९०६
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
हर्क बहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी ९८४८९०३१४४
गोपाल सिंह बिष्ट कार्यालय सहयोगी ९७४९५०२७९२
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
नवराज राम भुल कुचिकार
महेश कोलि कुचिकार
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८
खेम राज भट्ट कार्यालय सहयोगी
बिमला चन्द कार्यालय सहयोगी
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी
घनश्याम भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८६२२७१७७८
परमानन्द भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४८९७२६०४
विजय हाथि कविराज निरीक्षक आउरबेद शाखा ९८४४०२८६८८
राजेन्द्र सिंह थापा इन्जिनियर ९८४१०९०७८७
संजित कुमार गहतराज कम्प्युटर अपरेटर ९८४८८५३८३०