पुरानो भवन तोडि नयाँ भवन निर्माण गर्ने बोलपत्र आह्वान(सचाएको)

Supporting Documents: