FAQs Complain Problems

जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई सहयोग हस्तान्तरण

यस नगरपालिकामा गरिब र जेहेन्दार छात्र छात्राहरुलाई बालकोष बाट माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्न तपशिलका बिद्यार्थीहरुलाई यस आर्थिक बर्षमा तपशिल बमोजिमको सहयोग यस नगरपालिकाका नगर उप प्रमुख श्री मिना चन्द ज्यू बाट रकम हस्तान्तरण गरियो |

सी.न.

छात्र छात्राको नाम

ठेगाना

रकम

कैफियत

रंजन भट्ट

द.न.पा ८

११७००

 

राधा औजी

द.न.पा ६

६०००

 

साधना शाह

द.न.पा ४

५०००

 

भागरथी धामी

द.न.पा ८

५०००

 

हर्क सिंह बिजले

द.न.पा २

१००००

 

दिपक बोहरा

द.न.पा २

६०००

 

निशा भट्ट

द.न.पा ४

१००००

 

द्रोपती भुल

द.न.पा ४

३०००

 

राजु तिरुवा

द.न.पा ४

४०००

 

१०

लखन राम भुल

द.न.पा ४

२०००

 

११

चालनी कु. भुल

द.न.पा ४

२०००

 

१२

मुस्कान राम भुल

द.न.पा ४

२०००

 

१३

दिपक राम भुल

द.न.पा ४

२०००

 

१४

दिपक राम भुल

द.न.पा ४

२०००

 

१५

भागरथी तिर्वा

द.न.पा ३

२०००

 

१६

सपना भाट

द.न.पा ३

२०००

 

१७

निलम नाथ

द.न.पा ३

२०००

 

१८

दिपक सिंह भण्डारी

द.न.पा ३

२०००

 

१९

महेश नाथ

द.न.पा ३

२०००

 

२०

कमला नाथ

द.न.पा ३

२०००

 

२१

नबिन भण्डारी

द.न.पा ३

४०००