दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Social Mobilization Training

Assisting the program by Narendra Singh Bista

4 days Social Mobilization training has been completed in Dashrathchand Municipality Hall.The programme has been conducted by Gramin Development Center Doti & assisting by LGCDP from June 7 2015 to June 10 2015. In the programme the trainee are Narendra Singh Bista, Bhagirath Bhatt, Dipak Panthi and etc.