दशरथचन्द नगरकार्यपालिका कार्यालय हार्दिक स्वागत गर्दछ | जन्म, मिर्त्यु, बिबाह, बसाइ सराई तथा सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Ward no 2 & 4 has announced ODF.

In the date of Saturday, June 20 2015 Dashrathchand Municipality Ward No 2 & 4 has been announced ODF.Dashrathchand Municipality Ward No 5 has already been announced ODF the remaining Wards will be announced soon.